atkirtimas


atkirtimas
retort

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • atkirtimas — atkirtìmas sm. (2) 1. KI499 kirtis priešais. 2. rš prk. griežtas atsakymas į kito priekaištą. | refl.: Priešingos šalies atsikirtimai TTŽ. Protokole pažymima kaltinamojo pastabos ar atsikirtimai, klausinėjant liudytojus rš. Laukdamas išminčiaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkirtimas — atkirti̇̀mas dkt. Šiurkštùs, nemandagùs atsikirti̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apkirtimas — apkirtìmas sm. (2) 1. SD196,209 apkapojimas, apgenėjimas. 2. refl. susižeidimas, koja į koją kertant (apie arklį): Apsikirtimas [arklio kojos] greit sugyja Ds. Dėl apsikirtimo dar galėtum važiuoti, bet jau šlubuoja, tad nebekinkysiu Kp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkertinys — atkertinỹs sm. (34b) atkirtimas, atmušimas; žr. atkirtinys: Čia jiemi bus geras atkertinỹs Lp. Aš tau daviau tris ãtkertinius (daviau tris kartus atkirsti, mušant ripką) Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkirtinys — atkirtinỹs sm. (34b) atkirtimas, atmušimas: Mano geras atkirtinỹs (toli numušiau ritynę) Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkirtis — ãtkirtis sm. (1) 1. atkirtimas, mušimas atgal: Kas tave kerta, duok jamui ãtkirtį J. Atkirtį duot SD216. Gavo jisai nuo manęs ir sykį, ir antrą drūtą atkirtį V.Piet. 2. griežtas atsakymas: Priešų šmeižtai visuomet susilauks tinkamo atkirčio sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškirtimas — iškirtìmas sm. (2) → 1 iškirsti: 1. SD410 Kareivis tuojaus paskyrė tą obelį ant iškirtimo BsPIII30. 2. S.Dauk Vaikai apskųsti sūdui už iškirtimą svetimo miško rš. 3. iškirstas plotas miške: Sugulėm iškirtime ir laukėm sp. kirtimas; apki …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kirtimas — kirtìmas sm. (2) 1. → 1 kirsti 1: Eglučių kirtimas ligi šiol nebuvo sutvarkytas rš. Kirtimas [miško] prasidėjo vieną dieną rš. Darbinykam brangiai mokėjo už kirtìmą Pc. Sūnau, ar susirgai, kad nėra nė znoko tavo kirtìmo? BM311. Jo giminės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nukirtimas — nukirtìmas sm. (2) → 1 nukirsti: 1. SD333. 2. Jis išgirdo trijų kryžeivių vienu smūgiu nukirtimo istoriją rš. Smako pati norėjo jam atmonyti už nukirtimą jos vyro smako BsPIV156. Karalaitis už nukirtìmą myliamo šerno supyko (ps.) BM294.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakirtimas — pakirtìmas sm. (2) 1. žr. kirtimas 1: Nemažai miško kirtimui skyrė – bus šiemet pakirtìmo (bus ko kirsti) Jnšk. 2. prk. palaužimas: Tai buvo pakirtimas kūno sveikatos Vaižg. 3. mūšis, kova: Buvo labai didis pakirtimas BB1Sam4,10. kirtimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • perkirtimas — sm. (1), perkirtìmas (2) 1. SD321 kertant padalijimas į dvi dalis: Gausi bart už tos kartelės perkirtimą Kp. 2. prk. pertraukimas: Kalbos perkirtìmas BŽ352. 3. perkirsta vieta, randas: Tuojaus nurišo tą skepetaitę, rado ir tą perkirtimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language